این وب سایت به دلیل عدم تمدید حساب کاربری مسدود شده است.

ساخت سایت با سایت ساز سی می پلاس

ثبت شرکت سهامی خاص


تعریف شرکت سهامی خاص

به شرکت هایی گفته می شود که سرمایه آن ها به سهام تقسیم می شود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.

شرکت سهامی خاص یک شرکت بازرگانی محصوب می شود و تعداد شرکا از 3 نفر نباید کمتر باشد.

(ماده 1 ، 2 و 3 ) قانون تجارت.


سرمایه در شرکت های سهامی خاص

میزان سرمایه در شرکت های سهامی خاص حداقل 1,000,000 ریال است که در بدو تاسیس می بایست 35% آن را در حسابی به نام شرکت در یکی از بانکها سپرده نمایید و گواهی آن را به همراه اظهارنامه اساسنامه به اداره ثبت شرکت ها تسلیم نمایید. همچنین 65% از سرمایه در تعهد سهامداران است که ظرف مدتی که هیئت مدیره مشخص می شود به حساب شرکت واریز می گردد. در صورتی که سهامداران به تعهدا خود عمل نمایند میزان سهام وی به میزان پرداختی کاهش پیدا می کند. در صورتی که سرمایه شرکت پس از تاسیس به هر علتی از میزان تعیین شده کمتر شود ، شرکت موظف است ظرف 1 سال نسبت به افزایش سرمایه به حداقل میزان سرمایه اقدام کند ، در غیر این صورت باید شرکت را به نوع دیگری از شرکت ها تبدیل نمایید.

نوع سرمایه تعهدی سرمایه داران شرکت (نقدی و غیر نقدی بودن آن ) باید مشخص شود و هرگاه قسمتی از سرمایه شرکت غیر نقدی باشد ، باید عین آن را یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت نقدی حساب تاسیس شده است تودیع و گواهی آن را به همراه اظهار نامه و دیگر ضمائم به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند. (مواد 5 و 6 قاونون تجارت).

سهام در شرکت سهامی خاص

«سهم» قسمتی از سرمایه شرکت است که نشانگر میزان تعهدات و مشارکت و منافع صاحب آن است. ورقه سهم ؛ سند کامل و مطالبه ای است که نمایندهء تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت دارد. سهم ممکن است بی نام یا با نام باشد که اگر بعضی شرکت ها با توجه به رعایت قانون مزایایی برای آن قائل شوند. اینگونه سهام ؛ سهام ممتاز نامیده می شود.

سهام با نام و بی نام قابل تبدیل به یکدیگر هستند.


هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

هیئت مدیره شرکت های سهامی خاص از میان صاحبان سهام انتخاب شود و اگر شخصی دارای سهام نباشد نمی تواند به عنوان هیئت مدیره شرکت انتخاب گردد. تعداد اعضا نیز نباید کمتر از 3 نفر باشد ( بخشنامه اداره ثبت ).

مدت مدیریت اعضا در اساسنامه مشخص می شود ، ولی نباید بیشتر از 2 سال باشد. اشخاص حقوقی نیز می توانند با معرفی یک نماینده به مدیریت شرکت انتخاب شوند. فقط مدیر عامل است که می تواند در صورت نداشتن سهام به سمت مدیر عامل منسوب گردد ولی نمی تواند عضو هیئت مدیره باشد.

مواد 127 تا 143 وظایف هیئت مدیره را اساسنامه شرکت تعیین می نماید و نبایست قانون تجارت را نقض کنند.


بازرسان در شرکت سهامی خاص

شرکت های سهامی خاص می بایست یک بازرس اصلی و یا یک یا چند بازرس علی البدل انتخاب کند. مدیران شرکت و مدیر عامل یا افرادی که با اعضای هیئت مدیره رابطه نسبی و سببی دارند نمی توانند بازرس شرکت شوند. وظایف و حق الزحمه بازرسان را اساسنامه شرکت تعیین می نماید(با رعایت قوانین و مقررات جاریه در قانون تجارت).

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید و یا از طریق فرم زیر شماره تماس خود را برای ما بفرستید تا ما با شما تماس بگیریم و شما را راهنمایی کنیم.

021-88626186