این وب سایت به دلیل عدم تمدید حساب کاربری مسدود شده است.

ساخت سایت با سایت ساز سی می پلاس

ثبت موسسات غیرتجاری


 

ثبت موسسات غیر تجاری

موسسات غیر تجاری تشکیلات و موسساتی هستندکه برای مقاصد غیر تجاری ازقبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و... تشکیل میشوند.اعم از اینکه موسسین وتشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.موسسات میتوانند عناوینی از قبیل انجمن ،کانون،بنگاه یا....اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد ازطرف موسسات ممکن نمیباشد.

موسسات غیر تجاری به 2 دسته تقسیم میشوند:

الف)موسساتی که مقصود از تشکیل  آنها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد(موسسات غیر انتفاعی) مانند موسسات خیریه

ب)موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع مادی و تقسیم منافع بین اعضا خود یا غیر باشد.مانند کانونهای فنی ،حقوقی و...

ثبت موسسات غیر تجاری و تشکیلات در تهران در اداره ثبت شرکتها و در شهرستانهای دیگر در اداره ثبت مرکز اصلی آن شهرستان صورت میپذیرد.موسسات و تشکیلاتی که در خارج ازکشور بهثبت رسیده اند فقط در تهران در اداره ثبت شرکتها به ثبت میرسند.

موسسات و تشکیلات  ثبت نشده در خارج از کشور که در ایران دارای فعالیت میباشند طبق آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات وموسسات غیر تجاری مصوب سال1337 طیق مقررات موظف به ثبت موسسات خود در ایران میباشندو پس از ارائه تقاضا ثبت این نوعموسسات اداره ثبت شرکتها مراتب را با ذکر خصوصیات به وزارت امور خارجه اعلام میدارد و پس از موافقت وزارت امور خارجه طبق مقررات اقدام به ثبت موسسات خواهد نمود.

*شرایط تعیین نام:موسسه باید دارای نام باشد که معمولا نشان دهنده زمینه فعالیت موسسه باشد .اسامی انتخابی باید حداقل 3 سیلاب(بخش) باشد وریشه فارسی داشته باشند و با معنی باشند.مثال:آرین بنا سازه

*تعیین سرمایه ومیزان سهم الشرکه هر یک از شرکا:میزان سرمایه دراولین جلسه مجمع عمومی موسسین با توجه به نوع فعالیت موسسه ازسوی موسسین مشخص میگردد و هر یک از شرکا با توجه به میزان سرمایه مبلغ سهم الشرکه خود را پرداخت میکنند.

موسسات غیر انتفاعی دارای سرمایه نمیباشند و هزینه های مربوط به  امور خیریه توسط خیرین تامین میشود.

موسساتی که در قالب انجمن میباشند نیز دارای سرمایه نمیباشند .

*تعیین سمت هیئت مدیره و مدیر عامل:موسسات غیر تجاری میتواند هم بصورت تک مدیره و هم بصورت هیئت مدیره اداره گردد.

موسسات  تک مدیره: این نوع موسسه توسط دو یا چند شریک تاسیس میگردد و فقط یکی از افراد به سمت مدیرعامل(در صورت داشتن سن بالای 18 سال) انتخاب میگردد و اداره موسسه به عهده مدیرعامل میباشد و نفرات بعدی فقط به سمت شریک میباشد.(افراد زیر 18 سال میتوانند فقط به عنوان شریک باشند )

موسسات با هیئت مدیره:این نوع موسسه توسط 2یا چند نفر تاسیس میگردد و تمام شرکا در صورت داشتن سن بالای 18 سال میتوانند عضو هیئت مدیره باشندو موسسه توسط هیئت مدیره اداره میگردد.

هر موسسه غیر تجاری بایددارای یک نفررئیس هیئت مدیره و یکنفر مدیر عامل از داخل شرکا واعضا یا خارج از موسسه باشد.هرشخص میتواند بطور همزمان فقط مدیر عامل یک موسسه باشد و در موسسات  دیگر دارای سمتهای دیگر باشد.مدت مدیریت اعضا میتواند بصورت محدود یا نا محدود انتخاب گردد.

در بعضی از موسسات با توجه به نوع  اساسنامه سمتهای دیگری به غیر از هیئت مدیره نیز برای افراد  تعریف میگردد مانند :دبیر ،خزانه دار ،داوردر انجمنها وهیئت مدیره ساختمانهای مسکونی و...... که باتوجه به نوع موسسه از بین اعضا انتخاب میشوند.

*تعیین حق امضا:دارندگان حق امضا اسناد و اوراق بهادار و عادی موسسه راهیئت مدیره در جلسه مجمع عمومی مشخص مینماید و هرفردی در داخل اعضا یا شرکا با تایید هیئت مدیره میتواند دارنده حق امضا در موسسه باشد.

انتخاب موضوع فعالیت:هرموسسه با توجه به موضوعی که برای انجام آن تاسیس میگردد باید موضوع فعالیت خودرا در زمان تاسیس در اوراق مربوطه یادداشت نماید و به اداره ثبت شرکتها تسلیم نمایید و در هر مورد از زمینه های فعالیت که از سوی اداره ثبت شرکتها نیازمند مجوز باشد باید مجوز مربوطه از سازمان موردنظررا دریافت کنند در غیر اینصورت موسسه با موضوع فعالیت فاقدمجوز قابلیت ثبت ندارد.مثال:(موسسات خیریه،انجمن های صنفی)

تعیین محل فعالیت:هرموسسه موظف است در زمان تاسیس آدرس محل فعالیت خود را بطور دقیق در اوراق مربوطه ذکر نماید و به اداره ثبت تسلیم نماید.

مدارک مورد نیاز در زمان تاسیس جهت ارائه به اداره ثبت شرکتها:

1-اساسنامه تکمیل شده که به امضا کلیه شرکا رسیده باشد.

2-اظهارنامه تکمیل شده که به امضا کلیه شرکا رسیده باشد.

3-صورتجلسه مجمع عمومی موسیسن که تصمیات موسسه بطور کامل در آن قید شده باشد و به امضا کلیه شرکا رسیده باشد.

4-صورتجلسه هیئت مدیره که سمت هر یک از اعضا و حق امضا در آن مشخص شده باشد و به امضا کلیه اعضا رسیده باشد.

5-اوراق هویتی کلیه اعضا و شرکا.

6-مجوز تاسیس در صورت نیاز.

 

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید و یا از طریق فرم زیر شماره تماس خود را برای ما بفرستید تا ما با شما تماس بگیریم و شما را راهنمایی کنیم.

021-88626186

تماس با ما